Blog sempena 25 tahun YBK 2015 | http://25tahunybk.blogspot.com | Blog sempena 25 tahun YBK 2015 

Berita YBK

PENDANG (KEDAH), 26 Julai 2015 - Selepas di negeri Perlis pada hari sebelumnya, grup Motivasi Kecemerlangan Pelajar YBK telah berkunjung ke SMK Tanah Merah yang terletak di Daerah Pendang, Kedah. Para pelajar Tingkatan 5 seramai 120 orang ...

Ahad, 26 Julai 2015
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.