Berita YBK

SERENDAH, 3 Mac 2018 - Malam Puisi Damai 2 anjuran Yayasan Basmi Kemiskinan bersama Persatuan Penyair Malaysia (PENYAIR) dengan kerjasama Dewan Bahasa & Pustaka dan Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan Kerajaan Tempatan telah ...

Sabtu, 03 Mac 2018
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.