... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ... http://25tahunybk.blogspot.com ... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ...

Berita YBK

KUALA SELANGOR, 1 Oktober 2014 - Siri Program Motivasi Kecemerlangan diteruskan di Pusat Latihan YBK (PLYBK) Kuala Selangor. Seramai 70 orang pelatih hadir dalam sesi ini yang diadakan di dewan utama. Sesi bermula pada jam 9 pagi dan bertujuan ...

Rabu, 01 Oktober 2014
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.