Berita YBK

KENDARI (INDONESIA), 20 Mac 2017 - Dato' Bing Selamat Amir, Ahli Lembaga Pemegang Amanah YBK telah menyampaikan ceramah beliau di 2nd International Conference of Management, Entrepreneurship, Finance, Economics and Education di Universiti Halu ...

Isnin, 20 Mac 2017
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.