... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ... http://25tahunybk.blogspot.com ... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ...

Berita YBK

Sabak Bernam, 15/11/2014 – Yayasan Basmi Kemiskinan hari ini meneruskan usaha mengenalpasti pelajar yatim atau piatu atau dari kalangan keluarga miskin yang layak dipertimbangkan dimasukkan ke Asrama Kasih YBK Serendah atau Asrama Kasih YBK ...

Sabtu, 15 November 2014
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.