... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ... http://25tahunybk.blogspot.com ... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ...

Berita YBK

GESIR, 19 September 2014 - Sesi perkongsian motivasi telah diadakan bersama para pelatih Akademi Kemahiran YBK Gesir. Seramai 20 orang pelatih hadir pada sesi ini yang diadakan di dewan Asrama Kasih YBK Gesir pada jam 10 pagi. Objektif sesi ini ...

Sabtu, 20 September 2014
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.