... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ... http://25tahunybk.blogspot.com ... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ...

Berita YBK

Masjid Jamek Kuala Lumpur, 16 Ogos 2014 - Yayasan Basmi Kemiskinan bersama pengurusan Masjid Jamek Kuala Lumpur mengagih-agihkan makanan kepada kumpulan gelandangan dan fakir miskin. Ia disempurnakan oleh Sukarelawan YBK dan Sukarelawan ...

Sabtu, 16 Ogos 2014
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.