Blog sempena 25 tahun YBK 2015 | http://25tahunybk.blogspot.com | Blog sempena 25 tahun YBK 2015 

Berita YBK

Cambodia – 25/9/2015, YBK menyempurnakan ibadat korban sebanyak 12 ekor lembu bagi pihak perseorangan dan warga kerja YBK di dua perkampungan Islam di sini. Majlis penyembelihan disaksikan sendiri Dato Hj Bing Selamat Amir Ahli Lembaga ...

Selasa, 29 September 2015
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.