... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ... http://25tahunybk.blogspot.com ... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ...

Berita YBK

Bukit Sentosa, 23/10/2014 – Yayasan Basmi Kemiskinan (YBK) hari ini meneruskan usaha memberi sumbangan untuk meringankan beban keluarga dari Apartment Teratai Bukit Sentosa yang dipindahkan secara sementara di Sekolah Kebangsaan Taman Bunga Raya ...

Khamis, 23 Oktober 2014
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.