... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ... http://25tahunybk.blogspot.com ... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ...

 

Berita YBK

Asrama Kasih YBK Serendah (sejak 1994) | YBK membelanjakan sejak RM12,401,355.61 operasi Asrama Kasih YBK Serendah yang membiaya pelajar  yatim dan miskin setiap tahun sepanjang 1994-2014. Asrama Kasih YBK Serendah dibangunkan pada 1994 di atas ...

Jumaat, 23 Januari 2015
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.