SELASA , 1/12/201 Gesir Tengah, Yayasan Basmi Kemiskinan telah menyumbang bantuan kewangan bagi membiayai program Sekolah Kebangsaan Gesir sempena cuti sekolah ini. Sekolah Kebangsaan Gesir sebelum ini telah mendapat bantuan kewangan dari YBK bagi membiayai beberapa keperluan peralatan pembelajaran dan program korikulum. Lembaga Pemegang telah memutuskan YBK memberi peruntukkan sertiap tahun kepada sekolah untuk tujuan ini. YBK setiap tahun telah memperuntukkan lebih RM10,000 untuk sekolah bagi melaksana program-program ko korikulum pelajar sekolah sepanjang tahun. Semua 36 pelajar Asrama Kasih YBK Gedir sekolah di sini.

Sumbangan yayasan kali telah diterima sendiri oleh Pengetua Sekolah Cegu Abdul Rahman di pejabat sekolah yang diserahkan oleh Pengetua Asrama Kasih YBK Gesir, Parahen Izren.